این کتاب کاربردی مروری سریع بر جزئیات لازم برای تزریق توکسین بوتولینوم در تمرینات روزمره است که اطلاعات اولیه در مورد محصولات، مشاوره با بیمار و آماده سازی درمان را پوشش می دهد. خلاصه ای محتصر اما بسیار کاربردی از درمان، با تاکید بر الگو های تزریق، آناتومی و درمان عوارض.