بیماری‌ها و اختلالات ریوی فیشمن پوشش بی‌نظیری از پزشکی ریه ارائه می‌کند. این منبع بی نظیر و دو جلدی با نزدیک به ۲۵۰۰ تصویر، ۶۰ ویدیو و ۲۲۰۰۰ مرجع، یک نمای کلی از مبانی علمی عملکرد ریه در سلامت و بیماری ارائه می دهد.