نویسندگان در نگارش این کتاب از یک ساختار مشترک برای توصیف و بحث در مورد هر بیماری با معرفی کیس، اتیولوژی، علائم بالینی، اقدامات تشخیصی و درمانی آن استفاده کرده اند. در فصل ابتدایی اصطلاحات بیماری های پوستی همراه با تصاویر ضایعات قرار داده شده و در فصل دوم اصول درمانهای موضعی بیماریهای پوستی با توضیحات جامع بیان شده است.

  • الویت بالای این کتاب بر نسخه نویسی و درمان های دارویی با جزئیات کامل و سهولت استخراج سریع اطلاعات کلیدی به کمک جداول کاربردی است.
  • درمان در گروه های خاص مانند کودکان، زنان باردار و شیرده و همچنین سوالات شایع در مورد تشخیص و درمان بیماری در بخش ” نکاتی برای کادر درمان ” از دیگر مزایای کتاب حاضر می باشد.

این کتاب شامل ۲۱ فصل و ۳۱۱ صفحه تمام رنگی میباشد.