در ویرایش جدید این کتاب  (ویرایش ۳۲) مطالب کاملا جدیدی به آن اضافه شده است به طوری که بیشتر رفرنس های فصول، مربوط به مقالات مروری ۲۰۰۸ به بعد هستند. اضافه شدن فصول جدیدی تحت عنوان «بیوشیمی سرطان» ، «بیوشیمی بالینی» ، « بیوشیمی پیری» بر اهمیت نقش بنیادین بیوشیمی در تشخیص و درمان بیماری های انسانی تاکید دارد. بیوشیمی هارپر در امتحانات ورودی دوره های تخصصی، امتحان علوم پایه پزشکی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) در بسیاری از کشور ها به عنوان کتاب مرجع معرفی می شود.