راهنمای کاربردی تشخیص و درمان بیماری های پوست و مو (همراه با نسخه نویسی جامع) | دکتر امیر هوشنگ احسانی | دکتر داوود رمزی | دکتر فاطمه خلیلی