دستنامه تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو و زیبایی | جباری